ثمین سررسید

 ثمین سررسید

 

راهنمای دریافت اعتبار تهاتر یا شارژ" تهاتر کارت ثمین-سررسید" برای انجام معامله
عضو بازارتهاترایرانیان که فرم های عضویت را تکمیل نموده، یک فقره تهاترکارت ثمین-سررسید با موجودی صفر ریال دریافت می کند که برای خرید از اعضای ثمین ایستا یا بازار تهاتر ایرانیان کاربرد دارد ، مبلغ موجودی برای این کارت به دو شیوه قابل شارژ است که از ناحیه بازار تهاتر ایرانیان و گروه ثمین ایستا و نهاد دیگری که لوگوی آن روی کارت درج شده است ؛ دارای ضمانت است.                                                                                 
1- در روش اول هر عضوی می تواند از محل فروش هر نوع کالا یا خدمات یا املاک خود با مبلغ و شرایط توافقی مورد نظر خود به سایر اعضا ؛ " تهاتر کارت ثمین-سررسید " خود را با سررسید کمتر از یکسال ضمن پرداخت کارمزد شارژ کند. کارت به کارت بین اعضا فقط از طریق دستگاه کارت خوان مخصوص بازار تهاتر ایرانیان یا ثمین ایستا انجام می شود.
2-عضو با آن شارژ می تواند از اعضای دیگر خرید کند و معوض مورد نظر خود را بصورت کالا یا خدمات یا املاک ضمن توافق در مورد مبلغ و شرایط و زمان تحویل و غیره خریداری کند. این نوع کارت ها سررسید دارند و تا وقتی که زمان سررسید آنها نرسیده ؛ می توانند خرید انجام دهند و معوض دریافت کنند.
3-در روش دوم عضو بازارتهاتر ایرانیان یا ثمین ایستا می تواند صرفاً با ضمانت بانکی یکساله پس از تصویب هیئت عالی اعتبارات برابر آئین نامه اعتبار سنجی کارت خود را به مبلغ ضمانتنامه بانکی شارژ کند.
4-صرفاً کارت هایی که از محل فروش به عضو دیگر ؛ شارژ شده اند می توانند در سررسید به بازار تهاتر ایرانیان مراجعه کنند و مبلغ کارت را نقداً دریافت کنند. بدیهی است ضمانتنامه بانکی خریداران اولیه در اختیار بازار تهاتر ایرانیان خواهد بود.
5-عضوی که ضمانتنامه داده ظرف مدت حداکثر یکسال از تاریخ تحویل ضمانتنامه بانکی (15 روز زودتر از سررسید) معادل مبلغ اعتبار تهاتر اولیه که با آن شارژ ؛ کالا یا خدمات یا املاک خود از عضو دیگری در بازار تهاتر ایرانیان یا ثمین ایستا خریداری نموده ؛ باید مبلغ را نقدی تسویه نماید و ضمانتنامه بانکی خود را مسترد سازد.